Naar aanleiding van het project “Huilen in Den Haag” – waar diverse musea en kunstinstellingen aan deelnamen – nam ik niet alleen deel als exposant, maar ook met de treurstoet van de Regentenkamer.

Deelname aan het project Tranenstoet

Deze stoet werd gehouden op zaterdag 9 oktober 2010. Genoemde stoet liep door het oude centrum van Den Haag en hield stil op diverse historische plekken voor voordrachten en met een muzikale omlijsting. Het doel van de stoet was om alle vooroordelen die mensen kunnen hebben ten grave te dragen.

Voor meer informatie zie website

U ziet hier op de foto’s dat een mijn werkstukken nl. een linnen Corridor met draagplank door de draagsters is meegenomen.